Công ty xe cứu thương và dịch vụ y tế HD CARE luôn đặt con người làm trọng tâm, đề cao sự thân thiện và tận tâm trong mọi hoạt động. Chúng tôi luôn không ngừng nâng cấp dịch vụ thông qua việc liên tục nâng cấp trang thiết bị, cải tiến quy trình và kỹ năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế.
HD CARE cam kết cung cấp sự hỗ trợ y tế nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân qua việc tuân thủ các quy trình an toàn và không ngừng cải tiến dịch vụ.

Dịch vụ y tế & Cứu thương HD CARE
Dịch vụ y tế & Cứu thương HD CARE

Tầm nhìn
Trong 5 năm tới, mang công ty xe cứu thương HD CARE  phủ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

Sứ mệnh
HD CARE cam kết cung cấp dịch vụ tận tâm qua việc liên tục cải tiến quy trình & công nghệ để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp về sinh mạng.