I. QUY TRÌNH THUÊ XE

1. Tư vấn: khi Khách hàng đến các địa chỉ của Hdcare.net hoặc liên hệ qua điện thoại hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua website của Xecapcuu115.com, Khách hàng sẽ được đội ngũ tư vấn xe của Hdcare.net trực tiếp tư vấn và giới thiệu loại xe, mẫu xe đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và điều kiện của Khách hàng .

2. Đặt hàng: khi Khách hàng đã lựa chọn được loại xe phù hợp, Khách hàng sẽ tiến hành đặt hàng với Hdcare.netbằng cách liên hệ trực tiếp tại bất kì địa chỉ nào của Hdcare.nettheo sự hướng dẫn cụ thể của nhân viên Tư vấn bán hàng của Xecapcuu115.com.

3. Giao kết hợp đồng: sau khi Khách hàng đặt hàng theo quy định tại tiểu mục 2 trên đây, nhân viên tư vấn bán hàng của Hdcare.net sẽ liên hệ và mời Khách hàng đến địa chỉ để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán.

4. Thanh toán: Sau khi hợp đồng được ký kết, Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán cho Hdcare.net theo phương thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các điều kiện, nội dung được thỏa thuận cụ thể giữa Hdcare.net và Khách hàng trong Hợp đồng.

5. Bàn giao xe: sau khi Khách hàng thanh toán cho Hdcare.net theo quy định tại Hợp đồng và trong thời hạn được thỏa thuận tại hợp đồng Hdcare.net sẽ tiến hành thủ tục bàn giao xe cho Khách hàng theo quy định tại Chính sách giao nhận đề cập tại Mục 2 dưới đây.